POLITIKA KVALITETE

 

Politika kvalitete Ispitnog laboratorija ZMAJ-TIN d.o.o. je da u svom radu u potpunosti zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025.
ZMAJ-TIN d.o.o.u svom radu na ispitivanju kanalizacijskih sustava i pripadajućih uređaja te drugih cjevovoda, koristi metode utvrđene tehničkim normama.

 

Uprava laboratorija se opredjeljuje za slijedeću politiku kvalitete:

  • U cilju postizanja što većeg zadovoljstva Naručitelja naših usluga, Uprava laboratorija se obvezuje na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja prilikom davanjausluge kupcima

  • Politika kvalitete za ZMAJ-TIN d.o.o. predstavlja obvezu da stalno održava visoku razinu svoje usluge trajno poboljšavajući stručnost svog rada i kontinuirano i dosljedno primjenjujući usvojeni sustav kvalitete.

  • Sustav upravljanja ima svrhu da osiguravanjem primjene svih zahtjeva norme postigne kvalitetu koja tim zahtjevima udovoljava, te jamči svojim kupcima zadovoljstvo, ispunjavajući traženu uslugu u potpunosti i u skladu s njihovim zahtjevima i potrebama.

  • Uprava radi postizanja ciljeva politike kvalitete osigurava da se sve osoblje laboratorija koje se bavi ispitivanjem upozna sa dokumentacijom sustava kvalitete i u svom radu primjenjuje zahtjeve i postupke slijedeći politiku sustava.

  • Uprava je trajno opredijeljena na primjenu i ispunjavanje zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025, te stalno poboljšavanje učinkovitosti i razvoja sustava upravljanja.

  • ZMAJ-TIN d.o.o kontinuirano usklađuje svoje djelatnosti, aktivnosti i ciljeve sa zakonskom regulativom.

  • Osigurava se kontinuirana izobrazba i stručno osposobljavanje imenovanih osoba i poboljšavaju usluge sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajama i tehnologijama.

Sustav upravljanja laboratorija osigurava da se ispitivanja uvijek provode u skladu sa utvrđenim metodama i zahtjevima kupaca.

Stvaranje stručnog ugleda i pouzdanog partnera na ispitivanju kanalizacijskih sustava i drugih cjevovoda obvezuje svakog zaposlenika da se u radu pridržava pravila struke, propisanih metoda i internih uputa, te da sudjeluje u primjeni i poboljšavanju sustava.