img_20150729_152500

Tlačno ispitivanje cijevi

– za cijevi odvodnje pod tlakom i za vodoopskrbne cijevi pod tlakom:

Norma: HRN EN 805:2005 ( EN 805:2000)

Ispitivanje tlačnog kanalizacijskog cjevovoda na vodonepropusnost, provodimo uz prisutnost nadzora i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 805) uz izdavanje pisanog izvještaja.

Vršimo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dobavu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvodi se polagano da zrak može polagano izaći.

Dobavljamo sav potreban materijala (voda, gumeni čepovi i sl.) i vršimo sve radnje potrebne za tlačno ispitivanje.