CCTV snimanje cjevovoda robot kamerama

Norma: HRN EN 13508-2:2011 ( EN 13508-2:2003+A1:2011)

 • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom – za snimanje kanalizacijskih cjevovoda kamerom
  CCTV inspekcija vrši se specijaliziranim digitalnim robot-kamerama u svrhu:
  – utvrđivanja stvarnog stanja cjevovoda
  – lociranja propuštanja cjevovoda
  – traženja uzroka začepljenja cijevi
  – nadzora CCTV kamerama.
  Snimamo profile DN100-DN1500, glavne unutarnje vertikalne i horizontalne cjevovode, oborinske i fekalne vanjske cjevovode, šahtove,kućne odvode.
  CCTV inspekciju (optički pregled) kanala vršimo prema protokolu snimanja s izradom pripadajućeg izvještaja te zapisom na CD-u (DVD) kao dokaz o ispravno izvedenom kanalu . CCTV inspekcija se provodi sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC.
 • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja korištenjem ogledala
 • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja ulaskom čovjeka u objekt
 • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja fotografiranjem

Primjer snimke: