Ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje

Norma: HRN EN 1508:2007(EN 1508:1998)

Ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje i vodoopskrbnih građevina – za ispitivanje vodonepropusnosti septičkih i sabirnih jama, separatora,mastolovaca, bazena, pročistača, tankvana, laguna, crpnih stanica, retencijskih bazena

Sve građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se kontrolirati na vodonepropusnost. Nakon izvršene kontrole izdajemo izvješće o rezultatu ispitivanja.