Unutar društva ZMAJ-TIN d.o.o. postoji samostalna i u stručnom smislu neovisna jedinica i nosi naziv Ispitni laboratorij a bavi se: ispitivanjem vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda, sustava, spremnika, tlačnim ispitivanjem cjevovoda za opskrbu vodom i ispitivanjem stanja CCTV snimanjem cjevovoda.

Ispitni Laboratorij ima status akreditiranog laboratorija, ustrojen je i djeluje u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.- Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

Djelatnosti ispitnog laboratorija:

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava

dscf0236

Provodi se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1610:2002 – Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala točka 13.3

Ispitivanje vodonepropusnosti sustava za pohranu vode

Provodi se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1508:2007 Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode. Točka 8.3-Ispitivanje vodonepropusnosti ip

Tlačno ispitivanje cjevovoda za opskrbu vode

dscf0254

Provodi se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 805:2005 Opskrba vodom – Zahtjevi zasustave i dijelove izvan zgrada, točka 11-Ispitivanje cjevovoda

Snimanje kanalizacije video kamerom

dscf0466

Vrši se u skladu sa normom HRN EN 13508-2-2011

SVA ispitivanja provode se u skladu sa pravilima HAA-Pr-2/12 PRAVILA za akreditaciju ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava.